آیا میتوان در نرم افزار محک برای پرداخت چک پرداختی چکی خارج از دسته چک وارد کرد و چه تاثیری در گزارش گیری دارد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.