اگر سال مالی ببندیم و بعد از بسته شدن سال مالی اطلاعاتی را در سال قبل تغییر دهیم ، آیا تغییرات به سال جدید انتقال پیدا می کند؟

0
0

خیر – براساس فرض دوره مالی در حسابداری این کار اصولی نیست بنابراین امکان پذیر نیست و اگر اطلاعات در سال مالی قبل ویرایش شود باید تغییرات به صورت دستی به سال مالی جدید منتقل شود .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.