برای دادن شماره سند حسابداری اتومات توسط کاربر چه تنظیماتی باید انجام شود ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.