چگونه مي توان چک پرداختي را نرم افزار حسابداری محک حذف کرد؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.