عملیات خاص

عملیات خاص منویی در نرم افزار حسابداری محک است که عملیات تکمیلی نرم افزار در آن قرار دارد .

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.