آموزش تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری محک

در این فرم لیست تمام بانک هایی که در سیستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بانک ها و برخی عملیات برای کاربر وجود دارد.

شما می توانید به سه روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

بانک ها در نرم افزار حسابداری محکانتخاب بانک ها، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.

استفاده از کلید رابط   در بخش های مختلف نرم افزار که نیاز به انتخاب بانک دارد. (مثال: فرم چک های دریافتی)

جعبه جادوییاستفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

گروه بانک ها

(شکل یک)

گروه بانک ها

در سمت راست فرم، گروه بانک ها وجود دارد. با استفاده از گروه بانک ها می توان بانک ها را در گروه های مورد نظر تعریف کرد. (شکل دو)

جستجو گروه بانک ها(شکل دو)

جستجو گروه بانک ها

در صورتی که قصد جستجو بر روی لیست گروه بانک ها را دارید،کلید (Ctrl+F11) را انتخاب و یا اینکه مکان جستجو را انتخاب و گروه مورد نظر را برای جستجو تایپ کنید.

(شکل سه)

با جستجو بر روی گروه بانک ها گروه مورد نظر پیدا و انتخاب می شود.

(شکل سه)

جستجو در لیست بانک ها

برای جستجو در لیست بانک ها از آیتم جستجو مانند شکل زیر استفاده می شود. (شکل چهار)

برای آشنایی با نحوه جستجو به صفحه ی جستجو در لیست ها مراجعه کنید.

(شکل چهار)

نمایش لیست گروه بانک ها

در قسمت مرکزی فرم، بنا به انتخاب گروه بانک، بانک هایی که در آن گروه تعریف شده اند، نمایش داده می شود. (شکل یک)

مثال: در صورتی که از قسمت گروه بانک ها، کلیه بانک ها انتخاب شود، تمام حسابهای بانکی که در سیستم ثبت شده اند نمایش داده می شود. اگر حسابهای جاری انتخاب شود، تمام حسابهای جاری که در این گروه تعریف شده اند، نمایش داده می شود.

در صورتی که بخواهید آیتم های پایین فرم لیست بانک ها را تغییر دهید، کافی است دکمه ،  را انتخاب و آیتم مورد نظر را انتخاب کنید. برای اطلاع از چگونگی انجام این کار لیست نمایش اطلاعات را مطالعه کنید.

در قسمت پایین فرم لیست بانک ها تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

ثبت بانک

با استفاده از دکمه،امکان ثبت بانکی جدید در (F4) امکان ثبت بانکی جدید در نرم افزار، برای کاربر به وجود می آید.

 

ویرایش بانک

در صورتی که بخواهید بانک مورد نظر را ویرایش کنید از سه روش زیر استفاده می شود:

۱- از انتهای فرم لیست بانک ها دکمه فرم لیست بانک ها دکمه (F5) انتخاب می شود.

۲- کلیک راست بر روی بانک مورد نظر در فرم لیست بانک ها و انتخاب گزینه ویرایش.

۳- دابل کلیک بر روی بانک مورد نظر در فرم لیست بانک ها.

 دابل کلیک زمانی در فرم لیست بانک ها کاربرد دارد که دکمه انتخاب (Enter) غیر فعال باشد.

 در صورتی که برای بانک عملیاتی ثبت شده و برای او سند اتومات و یا سند دستی زده شده باشد، امکان تغییر گروه بانک ها وجود ندارد.

 با انتخاب ویرایش، فرم بانکها (که در قسمت ثبت بانک جدید توضیح داده شده) باز می شود و امکان تغییر تمام آیتم های موجود در این فرم به جز کد وجود دارد.

حذف بانک

در صورتی که بخواهید بانک مورد نظر را حذف کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱- از فرم لیست بانک ها دکمه   لیست بانک ها دکمه(F7) انتخاب می شود.

۲- از داخل فرم لیست بانک ها بر روی بانک مورد نظر کلیک راست و حذف انتخاب می شود.

فرم لیست بانک ها

در صورتی که از اطلاعات بانک مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شده باشد، پیغام خطایی مبنی بر عدم حذف صادر می شود. ابتدا باید اطلاعات مورد نظر حذف شوند تا امکان حذف بانک بوجود آید.

انتخاب بانک

در فرم لیست بانک ها دکمه،  در فرم لیست بانک ها و (Enter) در حالت غیر فعال می باشد. در صورتی که از اطلاعات بانک مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شود، مانند ثبت دسته چک، که باید بانک مورد نظر انتخاب شود، فرم لیست بانکها برای انتخاب بانک باز می شود. علاوه بر موس، می توان از این دکمه برای انتخاب بانک استفاده کرد.

پیش نمایش لیست

با استفاده از دکمه،  پیش نمایش لیست(F9) بانک های در حال نمایش در قالب چاپی نمایش داده می شوند.

با انتخاب فلش کنار دکمه،  و انتخاب چاپ لیست در حال نمایش، فقط ستون هایی از لیست بانکها که مشاهده می شوند، چاپ می شود. در صورت انتخاب هر بانک، فقط همان بانک در فرم پیش نمایش، برای چاپ مشاهده می شوند.

در صورت تمایل می توان ستون های موجود در لیست بانکها را تغییر داد. برای اطلاع از چگونگی انجام این کار لیست نمایش اطلاعات را مطالعه کنید.

نمایش گردش بانک

با انتخاب دکمه،  (F2) گردش بانک مورد نظر مشاهده می شود.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه، (Esc) از فرم لیست بانک ها خارج می شوید.

 

28 فوریه 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.