آموزش تعریف صندوق ها در نرم افزار حسابداری محک

 

صندوق

در این بخش لیست صندوق های سازمان مشاهده می شود، در این سیستم حسابداری به طور پیش فرض صندوق مرکزی تعریف شده است. با ایجاد هر صندوق، در کدهای معین و تفصیلی این صندوق اضافه می‌گردد همچنین این صندوق به کدهای حسابداری که دارای شناور صندوق هستند، متصل می‌گردد.
شما می توانید به سه روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

بانک ها در نرم افزار حسابداری محکانتخاب صندوق، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.

استفاده از کلید رابط   در بخش های مختلف نرم افزار که نیاز به انتخاب صندوق دارد. (مثال: عملیات پرداخت)

جعبه جادوییاستفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

آموزش تعریف صندوق ها در نرم افزار حسابداری محک

از تاریخ

با استفاده از این گزینه می توان موجودی صندوق مورد نظر را در بازه زمانی مشخص مشاهده کرد. (شکل دو)

 با انتخاب گزینه اضافه کردن موجودی اول دوره علاوه بر موجودی صندوق در تاریخ تعیین شده، موجودی اول دوره صندوق را نیز نمایش می دهد.

از تاریخ

در قسمت پایین فرم صندوق تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

ثبت صندوق

با استفاده از دکمه،،امکان ثبت بانکی جدید در امکان ثبت صندوق و تنخواه جدید در نرم افزار، برای کاربر به وجود می آید.

در صورتی که بخواهید صندوق و یا تنخواه مورد نظر را ویرایش کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱- از انتهای فرم صندوق دکمه فرم لیست بانک ها دکمه  (F5) انتخاب می شود.

۲- کلیک راست بر روی صندوق مورد نظر و انتخاب گزینه ویرایش.

ویرایش صندوق

ویرایش صندوق

 با انتخاب ویرایش، فرم صندوق ها (که در قسمت ثبت صندوق جدید توضیح داده شده) باز می شود و امکان تغییر تمام آیتم های موجود در این فرم به جز کد وجود دارد.

حذف صندوق

در صورتی که بخواهید صندوق مورد نظر را حذف کنید از دو روش زیر استفاده می شود:

۱- از فرم صندوق دکمه لیست بانک ها دکمه (F7) انتخاب می شود.

۲- از داخل فرم صندوق بر روی صندوق مورد نظر کلیک راست و گزینه حذف انتخاب می شود.

حذف صندوق

  در صورتی که از صندوق مورد نظر در بخشی دیگر از نرم افزار استفاده شده باشد پیغامی مبنی بر عدم قبول درخواست ظاهر می شود. برای انجام عملیات ابتدا باید اطلاعات این صندوق از بخش مورد نظر حذف شود، تا بتوان صندوق را حذف کرد، امکان حذف صندوق مرکزی به کاربر داده نمی شود.

انتخاب صندوق

در فرم صندوق دکمه در فرم لیست بانک ها، در حالت غیر فعال می باشد. در صورتی که از اطلاعات صندوق مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شود، مانند عملیات پرداخت، که باید صندوق مورد نظر انتخاب شود، فرم صندوق برای انتخاب باز می شود. علاوه بر موس، می توان از این دکمه برای انتخاب صندوف استفاده کرد.

نمایش گردش

با انتخاب دکمه،  (F2) گردش صندوق مورد نظر مشاهده می شود.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه،  (Esc) از فرم صندوق خارج می شوید.

13 مارس 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.