آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

درآمدها

در این فرم لیست درآمدهایی که در سیستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی درآمدها وجود دارد.
شما می توانید به سه روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

 

نحوه دسترسی

بانک ها در نرم افزار حسابداری محک انتخاب درآمدها، از زبانه اطلاعات پایه در صفحه اصلی نرم افزار.
 استفاده از کلید رابط  در بخش های مختلف نرم افزار که نیاز به انتخاب درآمد دارد. (مثال: فاکتور فروش)
جعبه جادویی استفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)
این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

گروه درآمدها

در سمت راست این فرم، گروه درآمدها وجود دارد. با استفاده از گروه درآمد ها می توان درآمدها را در گروه های مورد نظر تعریف کرد. (شکل دو)

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

جستجو در گروه درآمدها

در صورتی که قصد جستجو بر روی گروه درآمدها را دارید، کلید (Ctrl+F11) را انتخاب و یا اینکه مکان جستجو را انتخاب و گروه مورد نظر را برای جستجو تایپ کنید.
با جستجو بر روی گروه درآمدها گروه مورد نظر پیدا و انتخاب می شود. (شکل سه)

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

جستجو در لیست درآمدها

برای جستجو در لیست درآمدها از آیتم جستجو مانند شکل زیر استفاده می شود. (شکل چهار)
برای آشنایی با نحوه جستجو به صفحه ی جستجو در لیست ها مراجعه کنید.

 

از تاریخ

با استفاده از این امکان می توان درآمدها را در بازه زمانی خاصی جستجو کرد.

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محکنمایش لیست گروه درآمدها

در قسمت مرکزی فرم، بنا به انتخاب گروه مورد نظر، درآمد هایی که در آن گروه تعریف شده اند، نمایش داده می شود. (شکل یک)
مثال: در صورتی که از قسمت گروه درآمدها ها، کلیه درآمدها انتخاب شود، تمام درآمدهایی که در سیستم ثبت شده اند نمایش داده می شود. اگر درآمدهای عملیاتی انتخاب شود، تمام درآمدهایی که در این گروه تعریف شده اند، نمایش داده می شود.
در قسمت پایین فرم درآمدها تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

ثبت درآمد

با استفاده از دکمه،امکان ثبت بانکی جدید در  (F4) امکان ثبت درآمدی جدید در نرم افزار، برای کاربر به وجود می آید.

ویرایش درآمد

در صورتی که بخواهید درآمد مورد نظر را ویرایش کنید از سه روش زیر استفاده می شود:
۱- از انتهای فرم درآمدها دکمه فرم لیست بانک ها دکمه (F5) انتخاب می شود.
۲- کلیک راست بر روی درآمد مورد نظر در فرم درآمدها و انتخاب ویرایش.

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک۳- دابل کلیک بر روی درآمد مورد نظر در فرم درآمدها.
 دابل کلیک زمانی در فرم درآمدها کاربرد دارد که دکمه انتخاب (Enter) غیر فعال باشد.
 در صورتی که برای درآمد عملیاتی ثبت شده و سند حسابداری آن ثبت شده باشد، امکان تغییر گروه درآمد وجود ندارد.
 با انتخاب ویرایش، فرم درآمدها (که در قسمت ثبت درآمد جدید توضیح داده شده) باز می شود و امکان تغییر تمام آیتم های موجود در این فرم به جز کد وجود دارد.
حذف درآمد
در صورتی که بخواهید درآمد مورد نظر را حذف کنید از دو روش زیر استفاده می شود:
۱- از فرم درآمدها دکمهلیست بانک ها دکمه  (F7) انتخاب می شود.
۲- از داخل فرم بر روی درآمد مورد نظر کلیک راست و گزینه حذف انتخاب می شود.

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محکدر صورتی که از اطلاعات درآمد مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شده باشد، پیغام خطایی مبنی بر عدم حذف صادر می شود. ابتدا باید اطلاعات مورد نظر حذف شوند تا امکان حذف درآمد بوجود آید.

انتخاب درآمد

در فرم درآمدها دکمه، در فرم لیست بانک ها (Enter) در حالت غیر فعال می باشد. در صورتی که از اطلاعات درآمد مورد نظر در سایر بخش ها استفاده شود، مانند ثبت فاکتور فروش، که باید درآمد مورد نظر انتخاب شود، فرم درآمدها برای انتخاب باز می شود. علاوه بر موس، می توان از این دکمه استفاده کرد.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه،  (Esc) از فرم درآمدها خارج می شوید.

13 مارس 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.