آموزش گردش صندوق در نرم افزار حسابداری محک

 

[button url=”http://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/06/Sandogh.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم [/button]

گردش صندوق

با استفاده از این گزارش می توانید مانده و گردش صندوق و تنخواه خود را مشاهده نمایید.
شما می توانید به چهار روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

نحوه دسترسی

بانک ها در نرم افزار حسابداری محک انتخاب گردش صندوق، از زبانه گزارشات در صفحه اصلی نرم افزار.

استفاده از کلید (F10) در نرم افزار، این کلید کنترلی به صورت پیش فرض می باشد و امکان تغییر آن با استفاده از راست کلیک بر روی آیتم گردش صندوق و تغییر کلید میانبر وجود دارد.

انتخاب دکمه ، (F2) از داخل فرم صندوق.
جعبه جادوییاستفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

عملکرد این فرم مانند فرم صندوق است. (شکل یک)

گردش صندوق(شکل یک)

با انتخاب دکمه نمایش گردش در فرم صندوق، فرم گردش صندوق مشاهده می شود این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل دو)

فرم صندوق(شکل دو)

جستجو در گردش صندوق

برای جستجو در فرم گردش صندوق از آیتم جستجو مانند شکل زیر استفاده می شود. (شکل سه)

جستجو در گردش صندوق(شکل سه)

در قسمت مرکزی فرم، بنا به انتخاب صندوق و یا تنخواه، گردش مورد نظر نمایش داده می شود. (شکل یک)

پاورقی در گردش صندوق و تنخواه

در صورتی که در این قسمت متنی را وارد کنید، آن متن در زیر گردش حساب صندوق و یا تنخواه چاپ می شود. (شکل چهار)

پاورقی در گردش صندوق و تنخواه(شکل چهار)

در قسمت پایین فرم گردش صندوق تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

باز کردن اطلاعات

با انتخاب دکمه، باز کردن اطلاعات (F2) اطلاعات سطری که انتخاب شده نمایش داده می شود. این اطلاعات دریافت و یا پرداخت مربوط به تراکنش انتخاب شده است.

با استفاده از دکمه،   نمایش در قالب چاپی نمایش (F9) گردش صندوق و یا تنخواه در حال نمایش در قالب چاپی نمایش داده می شوند.

 

پیش نمایش لیست

با انتخاب فلش کنار دکمه، پیش نمایش لیست و انتخاب چاپ لیست در حال نمایش، فقط ستون هایی از لیست گردش که مشاهده می شوند، چاپ می شود. در صورت انتخاب گردشی خاص، فقط همان گردش در فرم پیش نمایش، برای چاپ مشاهده می شوند.

 در صورت تمایل می توان ستون های موجود در فرم گردش صندوق را تغییر داد. برای این کار بر روی فلش سمت راست فرم کلیک کرده و نمایش ستون ها را انتخاب می کنیم

یادداشت

با انتخاب دکمه،  یادداشت (F11) فرم دفتر یادداشت باز می شود.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه،  (Esc) از فرم گردش صندوق خارج می شوید.

فرم گردش صندوق خارج(شکل پنج)

19 ژوئن 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.