آموزش سطوح دسترسی در نرم افزار حسابداری محک

سطوح دسترسی

از این بخش به منظور بخشیدن محدودیت (سطح دسترسی) برای بخشهای مختلف نرم افزار به کاربران استفاده می شود.

شما می توانید به سه روش به این بخش از نرم افزار دسترسی پیدا کنید:

 

[button url=”http://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/06/sotoh-dastrasi.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم [/button]

نحوه دسترسی

بانک ها در نرم افزار حسابداری محک انتخاب سطوح دسترسی، از زبانه امکانات در صفحه اصلی نرم افزار.

جعبه جادویی استفاده از جعبه جادویی. (Ctrl+space)

این فرم از چند بخش تشکیل شده است. (شکل یک)

نحوه دسترسی

(شکل یک)

انتخاب کاربران برای دادن سطح دسترسی

در این قسمت می توان به کاربر و یا گروهی از کاربران مورد نظر سطح دسترسی داد.

اگر تمایل دارید به کاربر خاصی سطح دسترسی دهید باید از منوی کشویی، نام کاربر را انتخاب کنید. سپس بر روی  کلیک کنید تا فرم کاربران باز شود. سپس از این فرم، کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.

در صوتی که می خواهید به گروهی خاص از کاربران سطح دسترسی دهید باید از منوی کشویی ذکر شده، گروه کاربر را انتخاب کنید. سپس بر روی  کلیک کنید تا فرم گروه کاربران باز شود. سپس از این فرم، گروه کاربران مورد نظر را انتخاب کنید. (شکل دو)

انتخاب کاربران برای دادن سطح دسترسی

(شکل دو)

جستجو در لیست سطوح دسترسی

برای جستجو در لیست سطوح دسترسی کاربران از آیتم جستجو مانند شکل زیر استفاده می شود. (شکل سه) جستجو می تواند بر اساس عنوان و یا نوع بخش انجام گیرد.

برای آشنایی با نحوه جستجو به صفحه ی جستجو در لیست ها مراجعه کنید.

جستجو در لیست سطوح دسترسی

(شکل سه)

انتخاب بخش برای تخصیص سطح دسترسی به کاربر

برای تخصیص سطح دسترسی ابتدا باید بخش مورد نظر را که قرار است محدودیت بر روی آن بخش اعمال شود از لیست بخش های مختلف انتخاب کنید. (شکل چهار)

 

با انتخاب هر بخش لیست سطوح دسترسی آن بخش که شما می توانید برای آنها محدودیت ایجاد کنید پر  می شود.

(شکل چهار)

انتخاب بخش برای تخصیص سطح دسترسی به کاربر

(شکل چهار)

تخصیص سطح دسترسی به کاربر

پس از انتخاب بخش مورد نظر، نوبت به اعمال محدودیت ها جهت دسترسی افراد به زیرقسمت های آن بخش می شود. لیست تمام سطوح دسترسی بخش مورد نظر در وسط پایین فرم نمایش داده می شود. (شکل چهار)

کاربر با انتخاب محدودیت مورد نظر می تواند آن را به لیست سمت چپ و یا لیست سمت راست انتقال دهد. اگر اجازه ی دسترسی به فرد مورد نظر داده شود محدودیت باید به لیست سمت چپ منتقل گردد و اگر اجاره دسترسی داده نشود محدودیت به لیست سمت راست انتقال داده می شود. (شکل پنج)

تخصیص سطح دسترسی به کاربر

(شکل پنج)

ذخیره و خروج

با انتخاب دکمه،  ( F3) سطوح دسترسی کاربر ذخیره می شوند.

با انتخاب فلش کنار دکمه،   و انتخاب ذخیره و جدید  (Shift+F3) فرم ذخیره و فرم جدیدی برای ورود اطلاعات مشاهده می شود. با انتخاب گزینه ذخیره و خروج (Ctrl+F3)فرم بسته می شود.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه،  (Esc) از فرم سطوح دسترسی خارج می شوید.

5 آگوست 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.