آموزش حقوق و دستمزد (قسمت دوم) در نرم افزار حسابداری محک

[button url=”https://help.mahaksoft.com/wp-content/uploads/2019/12/Payroll-Training-Part-2.mp4″ class=”” bg=”” hover_bg=”” size=”0px” color=”” radius=”0px” width=”0px” height=”0px” target=”_self”] دانلود فیلم آموزشی [/button]

در قسمت دوم آموزش حقوق و دستمزد با نحوه ثبت حکم کارگزینی ، کارکرد کارمندان و فیش حقوقی آشنا می شویم.

حکم کارگزینی

از این بخش می توان حکم کارگزینی مورد نظر را ثبت کرد.

شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) از داخل فرم لیست حکم کارگزینی.

کلیک راست بر روی لیست حکم کارگزینی و انتخاب گزینه جدید.

این فرم شامل چهار زبانه:

۱- اصلی

اطلاعات اصلی و مهم کارگزینی افراد در این بخش وارد می شود. (شکل یک)

 

 

نام آیتم

توضیح

کد

کدی که سیستم به صورت اتومات برای حکم مورد نظر پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

 کد حکم کارگزینی باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

تاریخ

تاریخ حکم کارگزینی در این بخش انتخاب می شود.

 به صورت پیش فرض تاریخ روز می باشد ولی در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

تاریخ اجرای حکم

در این بخش تاریخ اجرای حکم مشخص می شود، برای  ثبت فیش حقوقی تاریخ فیش باید حتما همین تاریخ و یا تاریخی بعد از این تاریخ باشد.

 به صورت پیش فرض تاریخ روز در این قسمت قرار دارد اما در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

کارمند

در این قسمت، شخصی که میخواهید حکم کارگزینی آن را ثبت کنید انتخاب می شود.

با انتخاب دکمه، فرم لیست کارمندان برای انتخاب کارمند مورد نظر مشاهده می شود.

حساب کارمند

  در این بخش، حساب مربوط به شخص مورد نظر از طریق فرم کدهای حسابداری برای ثبت سند اتومات انتخاب می شود.

با انتخاب دکمه، فرم کدهای حسابداری برای انتخاب حساب مورد نظر مشاهده می شود.

روش محاسباتی

  از این قسمت روش محاسباتی حقوق کارمندان انتخاب می شود.

با انتخاب دکمه، فرم لیست روش های محاسباتی برای انتخاب روش مورد نظر مشاهده می شود.

دستمزد روزانه

میزان دستمزد روزانه شخص در این بخش وارد می شود.

دستمزد ساعتی

دستمزد ساعتی به صورت اتومات محاسبه و در این قسمت قرار می گیرد.

۲-مزایا

 

برای ثبت مزایا اختصاصی برای شخص مورد نظر، می توان از این قسمت استفاده کرد. (شکل دو)

 

 

 

نام آیتم

توضیح

انتخاب مزایا

با انتخاب دکمهامکان ثبت بانکی جدید در، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

 امکان انتخاب مزایا با مبلغ صفر وجود ندارد.

 امکان استفاده از بعضی از مزایا در حکم کارگزینی وجود ندارد.

حذف سطر

با انتخاب دکمه ، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

 

۳- کسورات

برای ثبت کسورات اختصاصی شخص مورد نظر، می توان از این قسمت استفاده کرد. (شکل سه)

 

 

 

نام آیتمتوضیح
انتخاب کسورات

با انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

امکان انتخاب کسورات با مبلغ صفر وجود ندارد.

امکان استفاده از بعضی از کسورات در حکم کارگزینی وجود ندارد.

حذف سطربا انتخاب دکمه، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

۳- تکمیلی

در صورتی که کارمند شما نیاز به اطلاعات تکمیلی دارد آن را از طریق سربرگ تکمیلی کامل کنید. فایل قرارداد را می توانید در این قسمت وارد کنید. (شکل چهار)

کارکرد کارمندان

در این قسمت می توان کارکرد کارمندان را ثبت کرد.

شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) از داخل فرم لیست کارکرد کارمندان.

 کلیک راست بر روی لیست کارکرد کارمندان و انتخاب گزینه جدید.

اطلاعات لازم جهت ثبت کارکرد کارمندان عبارتند از: (شکل یک)

نام آیتم

توضیح

کد کارمند

با انتخاب دکمه، فرم لیست کارمندان برای انتخاب کارمند مشاهده می شود.

کد

کدی که سیستم به صورت اتومات برای سند کارکرد پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

 کد سند کارکرد باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

تعداد روز کارکرد

تعداد روز کارکرد کارمند در این بخش وارد می شود.

از تاریخ / تا تاریخ

در این قسمت بازه تاریخی کارکرد کارمند انتخاب می شود.

در قسمت مرکزی فرم، لیست مزایا و کسورات کارمند مشاهده می شود. (شکل یک)

 

در قسمت پایین فرم تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

نام آیتم

توضیح

انتخاب مزایا

با استفاده از دکمه ، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایای کارکرد مشاهده می شود.

انتخاب کسورات

با استفاده از دکمه ، فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات کارکرد مشاهده می شود.

ویرایش سطر

با استفاده از دکمه ، می توان سطر مورد نظر را ویرایش کرد.

حذف سطر

با استفاده از دکمه ، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

 

 

 

نام آیتمتوضیح
ذخیره و خروج

با انتخاب دکمهC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png، (F3) کارکرد تعریف شده ثبت و فرم بسته می شود.

با انتخاب فلش کنار دکمه، و انتخاب ذخیره و جدیدC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png (Shift+F3) فرم ذخیره و فرم جدیدی برای ورود اطلاعات مشاهده می شود. با انتخاب گزینه ذخیره (Ctrl+F3) فرم ذخیره و در همان وضعیت باقی می ماند.

خروج از فرمبا انتخاب دکمه، (Esc) از فرم سند کارکرد خارج می شوید.

فیش حقوقی

از این بخش می توان فیش حقوقی کارمند مورد نظر را ثبت کرد.
شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

 

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه،امکان ثبت بانکی جدید در (f4) از داخل فرم لیست فیش حقوقی.

کلیک راست بر روی لیست فیش های حقوقی و انتخاب گزینه جدید.

 

اطلاعات لازم جهت ثبت فیش حقوقی عبارتند از: (شکل یک)

 

 

نام آیتمتوضیح

کد کارمند

با انتخاب دکمه ، فرم لیست کارمندان برای انتخاب کارمند مورد نظر مشاهده می شود.

کد

کدی که سیستم به صورت اتومات برای فیش حقوقی مورد نظر پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

کد فیش باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

تعداد روزهای کارکرد

تعداد روزهای کارکرد کارمند مورد نظر در این بخش وارد می شود.

از تاریخ / تا تاریخ

بازه کارکرد در این بخش وارد می شود.

مرکز هرینه

با انتخاب دکمه ، فرم لیست مراکز هزینه برای انتخاب مرکز هزینه مشاهده می شود.

مزایا / کسورات

در قسمت مرکزی فرم لیست مزایا و کسورات ثبت شده مشاهده می شود.

ثب، ویرایش و حذف مزایا

با انتخاب دکمه ، از سمت راست فرم فیش حقوقی، فرم مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

کد مزایا: با انتخاب دکمه، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

مقدار: تعداد مزایا در این بخش وارد می شود.

مبلغ / نرخ: نرخ مزایا در این بخش وارد می شود.

با انتخاب دکمه، فرم مزایا که در قسمت ثبت توضیح داده شد برای ویرایش مزایا مشاهده می شود.

با انتخاب دکمه،C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__37_10.png می توان مزایای ثبت شده را حذف کرد.

ثب، ویرایش و حذف کسورات

با انتخاب دکمه، از سمت چپ فرم فیش حقوقی، فرم کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

کد کسورات: با انتخاب دکمه ، فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

مقدار: تعداد کسورات در این بخش وارد می شود.

مبلغ / نرخ: نرخ کسورات در این بخش وارد می شود.

با انتخاب دکمه، فرم کسورات که در قسمت ثبت توضیح داده شد برای ویرایش کسورات مشاهده می شود.

با انتخاب دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__37_10.png، می توان کسورات ثبت شده را حذف کرد.

 

در قسمت پایین فرم، مبلغ فیش حقوقی و خالص پرداختی مشاهده می شود. (شکل دو)

در قسمت پایین فرم فیش حقوقی تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

۲-مزایا

برای ثبت مزایا اختصاصی برای شخص مورد نظر، می توان از این قسمت استفاده کرد. (شکل دو)

 

 

نام آیتم

توضیح

انتخاب مزایا

با انتخاب دکمهامکان ثبت بانکی جدید در، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

 امکان انتخاب مزایا با مبلغ صفر وجود ندارد.

 امکان استفاده از بعضی از مزایا در حکم کارگزینی وجود ندارد.

حذف سطر

با انتخاب دکمه ، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

 

 

۳- کسورات

برای ثبت کسورات اختصاصی شخص مورد نظر، می توان از این قسمت استفاده کرد. (شکل سه)

 

 

نام آیتمتوضیح
انتخاب کسورات

با انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

امکان انتخاب کسورات با مبلغ صفر وجود ندارد.

امکان استفاده از بعضی از کسورات در حکم کارگزینی وجود ندارد.

حذف سطربا انتخاب دکمه، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

۳- تکمیلی

در صورتی که کارمند شما نیاز به اطلاعات تکمیلی دارد آن را از طریق سربرگ تکمیلی کامل کنید. فایل قرارداد را می توانید در این قسمت وارد کنید. (شکل چهار)

 

کارکرد کارمندان

در این قسمت می توان کارکرد کارمندان را ثبت کرد.

شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) از داخل فرم لیست کارکرد کارمندان.

 کلیک راست بر روی لیست کارکرد کارمندان و انتخاب گزینه جدید.

 

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه، امکان ثبت بانکی جدید در (F4) از داخل فرم لیست کارکرد کارمندان.

 کلیک راست بر روی لیست کارکرد کارمندان و انتخاب گزینه جدید.

 

اطلاعات لازم جهت ثبت کارکرد کارمندان عبارتند از: (شکل یک)

 

 

نام آیتم

توضیح

کد کارمند

با انتخاب دکمه، فرم لیست کارمندان برای انتخاب کارمند مشاهده می شود.

کد

کدی که سیستم به صورت اتومات برای سند کارکرد پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

 کد سند کارکرد باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

تعداد روز کارکرد

تعداد روز کارکرد کارمند در این بخش وارد می شود.

از تاریخ / تا تاریخ

در این قسمت بازه تاریخی کارکرد کارمند انتخاب می شود.

در قسمت مرکزی فرم، لیست مزایا و کسورات کارمند مشاهده می شود. (شکل یک)

 

در قسمت پایین فرم تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

نام آیتم

توضیح

انتخاب مزایا

با استفاده از دکمه ، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایای کارکرد مشاهده می شود.

انتخاب کسورات

با استفاده از دکمه ، فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات کارکرد مشاهده می شود.

ویرایش سطر

با استفاده از دکمه ، می توان سطر مورد نظر را ویرایش کرد.

حذف سطر

با استفاده از دکمه ، می توان سطر مورد نظر را حذف کرد.

 

نام آیتمتوضیح
ذخیره و خروج

با انتخاب دکمهC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png، (F3) کارکرد تعریف شده ثبت و فرم بسته می شود.

با انتخاب فلش کنار دکمه، و انتخاب ذخیره و جدیدC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png (Shift+F3) فرم ذخیره و فرم جدیدی برای ورود اطلاعات مشاهده می شود. با انتخاب گزینه ذخیره (Ctrl+F3) فرم ذخیره و در همان وضعیت باقی می ماند.

خروج از فرمبا انتخاب دکمه، (Esc) از فرم سند کارکرد خارج می شوید.

فیش حقوقی

از این بخش می توان فیش حقوقی کارمند مورد نظر را ثبت کرد.
شما می توانید به دو روش به این بخش دسترسی پیدا کنید:

 

 

نحوه دسترسی

انتخاب دکمه،امکان ثبت بانکی جدید در (f4) از داخل فرم لیست فیش حقوقی.

کلیک راست بر روی لیست فیش های حقوقی و انتخاب گزینه جدید.

 

اطلاعات لازم جهت ثبت فیش حقوقی عبارتند از: (شکل یک)

 

 

نام آیتمتوضیح

کد کارمند

با انتخاب دکمه ، فرم لیست کارمندان برای انتخاب کارمند مورد نظر مشاهده می شود.

کد

کدی که سیستم به صورت اتومات برای فیش حقوقی مورد نظر پیشنهاد می دهد و در صورت تمایل امکان تغییر آن وجود دارد.

کد فیش باید منحصر به فرد باشد و پیش تر تعریف نشده باشد.

تعداد روزهای کارکرد

تعداد روزهای کارکرد کارمند مورد نظر در این بخش وارد می شود.

از تاریخ / تا تاریخ

بازه کارکرد در این بخش وارد می شود.

مرکز هرینه

با انتخاب دکمه ، فرم لیست مراکز هزینه برای انتخاب مرکز هزینه مشاهده می شود.

مزایا / کسورات

در قسمت مرکزی فرم لیست مزایا و کسورات ثبت شده مشاهده می شود.

ثب، ویرایش و حذف مزایا

با انتخاب دکمه ، از سمت راست فرم فیش حقوقی، فرم مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

کد مزایا: با انتخاب دکمه، فرم لیست مزایا برای انتخاب مزایا مشاهده می شود.

مقدار: تعداد مزایا در این بخش وارد می شود.

مبلغ / نرخ: نرخ مزایا در این بخش وارد می شود.

با انتخاب دکمه، فرم مزایا که در قسمت ثبت توضیح داده شد برای ویرایش مزایا مشاهده می شود.

با انتخاب دکمه،C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__37_10.png می توان مزایای ثبت شده را حذف کرد.

ثب، ویرایش و حذف کسورات

با انتخاب دکمه، از سمت چپ فرم فیش حقوقی، فرم کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

کد کسورات: با انتخاب دکمه ، فرم لیست کسورات برای انتخاب کسورات مشاهده می شود.

مقدار: تعداد کسورات در این بخش وارد می شود.

مبلغ / نرخ: نرخ کسورات در این بخش وارد می شود.

با انتخاب دکمه، فرم کسورات که در قسمت ثبت توضیح داده شد برای ویرایش کسورات مشاهده می شود.

با انتخاب دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__37_10.png، می توان کسورات ثبت شده را حذف کرد.

 

 

در قسمت پایین فرم، مبلغ فیش حقوقی و خالص پرداختی مشاهده می شود. (شکل دو)

در قسمت پایین فرم فیش حقوقی تعدادی دکمه قرار دارد، که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

نام آیتم

توضیح

ذخیره و خروج

با انتخاب دکمه،C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png (F3) فیش های حقوقی ثبت و فرم فیش حقوقی بسته می شود.

با انتخاب فلش کنار دکمه، و انتخاب ذخیره و جدیدC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__111_2.png (Shift+F3) فرم ذخیره و فرم جدیدی برای ورود اطلاعات مشاهده می شود. با انتخاب گزینه ذخیره (Ctrl+F3) فرم ذخیره و در همان وضعیت باقی می ماند.

خروج از فرم

با انتخاب دکمه، (Esc) از فرم فیش حقوقی خارج می شوید.

 

3 دسامبر 2019
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.