همه مطالب ارسال شده توسط سناوندی

10

مارس'19

فیلم آموزش بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم آموزشی نحوه ی بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . …

مشاهده

10

مارس'19

آموزش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم روش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۹ «وجود حسابهای با وضعیت مختلط » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۲۴ « فروش تک ویزیتوری با بیش از دو سطر ویزیتوری » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۴ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۴۵ « ثبت سند غیرمرتبط با عملیات چک برای حسابی از نوع اسناد دریافتنی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۴۶ « ثبت سند غیرمرتبط با عملیات چک برای حسابی از نوع اسناد پرداختنی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۲۶ « دریافت تک ویزیتوری با بیش از دو سطر ویزیتوری » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۲۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۵ « وجود قیمت های میانگین نامعتبر » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۶ « وجود کالاهایی موجودی نهایی منفی » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۷ « وجود کالاهایی با موجودی منفی در میان دوره کاردکس کالا » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۷ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

19

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۸ « وجود کالاهایی با قیمت میانگین صفر » در بستن سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۲۹ « وجود حسابهایی با وضعیت غیر دائم در سرفصل های دارایی، بدهی و سرمایه » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره  ۲۹ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۱۸« وضعیت چک های دریافتی با وضعیت آخرین گردش » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۸ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۳۱ « وضعیت چک های پرداختی با وضعیت آخرین گردش » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۳۱ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

روش حل مغایرت شماره ۱۰« وجود حسابهایی با وضعیت غیر موقت در سرفصل هزینه ها و درآمد ها » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۰ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

روش حل مغایرت شماره ۴ « مغایرت در ماهیت مانده حسابها » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۴ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

راه حل مغایرت شماره ۱۶ « تراز آزمایشی در سطح معین یا تفصیلی تراز نمی باشد » در سال مالی

در این فیلم آموزشی نحوه ی رفع مغایرت شماره ۱۶ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک …

مشاهده

18

مارس'18

راه حل رفع مغایرت شماره ۲۵« برگشت از فروش تک ویزیتوری با بیش از دو سطر ویزیتوری » در سال مالی

در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۲۵ در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده …

مشاهده

10

مارس'18

ثبت کارت گارانتی نرم افزار حسابداری محک

کاربر گرامی نرم افزار حسابداری محک جوری طراحی شده است که باید برای هر نسخه نرم افزار کاربر آن مشخص …

مشاهده

10

مارس'18

دریافت کد ثبت نرم افزار حسابداری محک

در انتهای مراحل نصب نرم افزار نیاز به دریافت کد ثبت وجود دارد شما می توانید به یکی از روش …

مشاهده
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.