آیا برای حواله بین انبار سند حسابداری صادر می شود یا نه ؟ چرا ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.