آیا حواله بین انبار ها بر روی بهای تمام شده تاثیرمیگذارد ؟ چرا ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.