آیا میتوان در فرمول تولید نرم افزار حسابدرای محک هزینه را نیز لحاظ کرد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.