آیا میتوان در فرمول تولید نرم افزار حسابدرای محک هزینه را نیز لحاظ کرد ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی