آیا میتوان یک پیش فاکتور را هم به فاکتور فروش و هم به فاکتور خرید تبدیل کرد ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی