آیا چکهای اول دوره را میتوان به چکهای دریافتی تبدیل کرد ؟ (‌کاری کرد که بروی حساب مشتری تاثیر بگذارد )‌

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.