آیا چکهای اول دوره را میتوان به چکهای دریافتی تبدیل کرد ؟ (‌کاری کرد که بروی حساب مشتری تاثیر بگذارد )‌

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی