آیا چک های اول دوره ( دریافتی یا پرداختی ) در نرم افزار محک در حساب شخص تاثیر میگذارد ؟ چرا ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی