آیا چک های اول دوره ( دریافتی یا پرداختی ) در نرم افزار محک در حساب شخص تاثیر میگذارد ؟ چرا ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.