اگر فرمول تولیدی که با آن تولید ثبت کرده باشم را تغییر بدهم در تولید ثبت شده قبلی تاثیر دارد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.