برای راس گیری چک از کدام قسمت نرم افزار میتوان استفاده کرد ؟

0
0

الف – استفاده از کلید راس گیری در چکهای دریافتی
ب – استفاده از قسمت راس گیری در عملیات ویژه در ماشین حساب نرم افزار

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی