نحوه ثبت حقوق کارمند در صورتی که افزونه حقوق و دستمزد ندارد چگونه است؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی