نحوه ثبت حقوق کارمند در صورتی که افزونه حقوق و دستمزد ندارد چگونه است؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.