چرا بهای تمام شده کالای فروش رفته در گزارشات سود نرم افزار منفی است و یا صفر خورده ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.