چرا در هنگام انتخاب یک کالا به عنوان کالای مصرفی بهای تمام شده ی آنرا صفر نشان می دهد ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی