چرا سود فاکتور در قسمت گزارشات سود صفر است ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی