چرا سود فاکتور در قسمت گزارشات سود صفر است ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.