چک دریافتی خرج شده را چگونه میتوان حذف کرد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.