چگونه میتوانم ارزش ریالی اجناس موجودم را براساس آخرین مبلغ فروش محاسبه کنم ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.