چگونه میتوانم برگشت از فروش را در نرم افزار محک ثبت کنم در صورتی که فروش در سال قبل انجام شده ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.