چگونه میتوان تعدادی زیادی فاکتور فروش را بدون باز کردن دریافت نقدی زد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.