چگونه میتوان چندین فاکتور را یکجا به انبار دیگری منتقل کرد (سیستم توزیع) ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.