چگونه می توان ۱۵روز کارکرد برای کارمند در فيش حقوقي ثبت کرد ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی