چگونه می توان ۱۵روز کارکرد برای کارمند در فيش حقوقي ثبت کرد ؟

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.