چگونگي ثبت کالاي هزينه شده را شرح دهید؟ کالاهایی که مصرف میشود و فروخته نمیشود ؟

تمامی حقوق برای سایت محک سایت محفوظ است!!
آموزش های لازم برای بستن سال مالی