پرسنلی جدید

به آزمون پرسنلی محک خوش آمدید.
لطفا مشخصات خود را وارد کرده و آزمون را شروع کنید.

نام و نام خانوادگی
1.

ثبت شماره اندیکاتوری مربوط به کدام افزونه است؟

2.

برای مشاهده ی صورت عملکرد مجموعه به کدام قسمت در منوی حسابداری می توان مراجعه کرد ؟

3.

کدام مورد از قابلیت های افزونه تولید نیست ؟

4.

محاسبه فرمول های ثابت و متغیر جهت ساخت هر وسیله ای در کدام بخش نرم افزار موجود دارد؟

5.

خرید یک دستگاه رایانه به صورت نقد چه تأثیری بر معادله حسابداری دارد؟

6.

افزونه ای به جهت افزایش سرعت هنگام فروش و یا انتخاب کالا در فروشگاه ؟

7.

برای ثبت چکی که ما از مشتری در ازای فروش دریافت کرده ایم از کدام قسمت نرم افزار می توان استفاده کرد ؟

8.

جهت جستجوی پیشرفته در نرم افزار از کدام کلید های ترکیبی میانبر استفاده می کنیم؟

9.

عملیات چک های دریافتی و پرداختی مربوط به کدام بخش از نرم افزار می باشد؟

10.

کدام گزینه از چپ به راست معادله اصلی حسابداری را نشان می‌دهد؟

11.

تعریف چند صندوقی در کدام یک از سطوح سری عمومی وجود دارد؟

12.

به قیمت یک وسیله بعد از پایان عمر مفید آن چه می گویند؟

13.

ارجاع نامه در کدام افزونه انجام می گیرد؟

14.

 کدام گزینه جز امکانات افزونه سامانه فروش نمی باشد؟

15.

صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ مشخص و معین که دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه را مشخص می‌کند.

16.

 تعریف کالا در کدام قسمت نرم افزار انجام می شود؟

17.

در صورتی که بخواهیم کالاهایی را که قبل از شروع به استفاده از نرم افزار فروخته ایم و فاکتور فروش آنها در سیستم ثبت نشده است از مشتری پس بگیریم ، چه میکنیم ؟

18.

حواله انبار در کدام یک از بخش های نرم افزار وجود دارد؟

19.

 جهت تنظیم ساعت ورود و خروج پرسنل از کدام قسمت افزونه حقوق و دستمزد اقدام میکنیم؟

20.

 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

21.

کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

22.

ثبت احکام کارگزینی در این افزونه انجام می شود؟

23.

چگونه می توان چک پرداختی را ویرایش کرد ؟

24.

از کجای نرم افزارمی توان برای شرکت لگو انتخاب کرد؟

25.

سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.

26.

ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره مربوط به امکانات کدام افزونه می باشد؟

27.

میزان حقوق پایه که به کارگران می دهیم در کدام قسمت افزونه حقوق و دستمزد مشخص می شود ؟

28.

تفکیک هزینه و درآمدها در قالب چند مجموعه مجزا از امکانات این افزونه است؟

29.

صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت‌های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می‌دهد کدام است؟

30.

 افزونه ای که برای پخش های مویرگی و پخش های کالا طراحی شده است ؟


مدت زمان تعیین نشده است
00:60 زمان باقی ماندهدقیقه ثانیه
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.