آزمون

Results

#1 عملیات چک های دریافتی و پرداختی مربوط به کدام بخش از نرم افزار می باشد؟

#2 حواله انبار در کدام یک از بخش های نرم افزار وجود دارد؟

#3 تعریف گروه های حساب در بخش ……. انجام می گیرد.

#4 ترازنامه در کدام بخش نرم افزار وجود دارد؟

#5 سری تجاری – تولیدی نرم افزار شامل چند سطح می باشد؟

#6 چک های اول دوره در بخش …… ثبت می گردد

#7 اطلاعات اشخاص در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

#8 افزونه ای که نمایش یک پرونده کامل از فرد تماس گیرنده را در هنگام تماس نشان می دهد چه نام دارد؟

#9 افزونه ای که بین اطلاعات سایت و نرم افزار حسابداری ارتباط برقرار می کند چه نام دارد؟

#10 افزونه ای به جهت افزایش سرعت هنگام فروش و یا انتخاب کالا در فروشگاه ؟

#11 امکان شیفت بندی، ثبت سفارش میز، مدیریت پیک و بیرون بر از امکانات افزونه …… می باشد

#12 افزونه ای که برای پخش های مویرگی و پخش های کالا طراحی شده است ؟

#13 کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

#14 تفکیک هزینه و درآمدها در قالب چند مجموعه مجزا از امکانات این افزونه است؟

#15 ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات، ثبت اطلاعات حسابداری اموال عمر مفید و استهلاک انباشته از امکانات این افزونه میباشد.

#16 ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره مربوط به امکانات کدام افزونه می باشد؟

#17 امکان ثبت عملیات با استفاده از سایر پول ها در افزونه …… وجود دارد.

#18 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

#19 قابلیت ثبت همزمان اطلاعات توسط چند کامپیوتر در نرم افزار از امکانات افزونه ….. است.

#20 قابلیت ثبت اطلاعات سایر شرکت ها در یک سیستم از امکانات افزونه …… است.

#21 کدام گزینه جز امکانات افزونه سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه نمی باشد؟

#22 کدام گزینه جز امکانات افزونه سامانه فروش نمی باشد؟

#23 کدام گزینه جز امکانات افزونه سفارش گیر همراه نمی باشد؟

#24 کدام گزینه جز امکانات افزونه دارایی ثابت نمی باشد؟

#25 سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.

#26 محاسبه فرمول های ثابت و متغیر جهت ساخت هر وسیله ای در کدام بخش نرم افزار موجود دارد؟

#27 ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ترازنامه و سود و زیان اول دوره در کدام قسمت نرم افزار وجود دارد؟

#28 تعریف چند صندوقی در کدام یک از سطوح سری عمومی وجود دارد؟

#29 تعریف کالا در کدام قسمت نرم افزار انجام می شود؟

#30 برای بدهکار یا بسانکار کردن حساب اشخاص از کدام گزینه استفاده می شود؟

#31 جهت ثبت مشخصات کارمندان از کدام افزونه استفاده می کنیم؟

#32 ثبت احکام کارگزینی در این افزونه انجام می شود؟

#33 اگر کالایی در انبار موجودی از بین برود یا کسری کالا در انبار داشته باشیم برای ثبت کالا از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

#34 اگر کالایی بعنوان اشانتیون وارد انبار شود برای ثبت از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

#35 اطلاعات خانواده پرسنل در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

#36 جهت تنظیم ساعت ورود و خروج پرسنل از کدام قسمت افزونه حقوق و دستمزد اقدام میکنیم؟

#37 جزئیات کالا در نرم افزار شامل کدامیک از موارد نمی شود؟

#38 ثبت شماره اندیکاتوری مربوط به کدام افزونه است؟

#39 ارجاع نامه در کدام افزونه انجام می گیرد؟

#40 پیامک های عملیاتی شامل کدام مورد نیست؟

#41 صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت‌های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می‌دهد کدام است؟

#42 جهت ورود یه سیستم نرم افزار بصورت پیش فرض چه رمزی را وارد می کنیم

#43 برگشت ار فروش و تخفیفات، و تخفیفات نقدی خرید به ترتیب دارای چه ماهیتی هستند؟

#44 به قیمت یک وسیله بعد از پایان عمر مفید آن چه می گویند؟

#45 مانده «حساب برداشت» در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل و بسته می‌شود؟

#46  چک‌های صادره در دفاتر مالی به عنوان یک ……………… ثبت می‌شود.

#47 کدام گزینه در رابطه با دفتر معین صحیح است؟

#48 کدام گزینه از انواع دارایی های جاری نمی باشد .

#49 جهت جستجوی پیشرفته در نرم افزار از کدام کلید های ترکیبی میانبر استفاده می کنیم؟

#50 جهت جستجوی سریع در تمام قسمت های نرم افزار از کلید های ترکیبی …….. استفاده می شود.

#51 حواله انبار به چه منظور تهیه می گردد؟

#52 خرید یک دستگاه رایانه به صورت نقد چه تأثیری بر معادله حسابداری دارد؟

#53 حساب‌های …………. حساب‌هایی می‌باشند که در پایان دوره مالی مانده آن‌ها صفر نمی‌شود بلکه به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد؟

#54 صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ مشخص و معین که دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه را مشخص می‌کند.

#55 کدام گزینه از چپ به راست معادله اصلی حسابداری را نشان می‌دهد؟

#56 کدام مورد از قابلیت های افزونه تولید نیست ؟

#57 افزونه کالر آیدی دارای کدام مزیت نیست ؟

#58 در افزونه چاپ بارکد کدام امکان وجود ندارد ؟

#59 برای شروع به کار با نرم افزار حسابداری به کدام یک از موارد زیر نیاز نداریم ؟

#60 از کجای نرم افزارمی توان برای شرکت لگو انتخاب کرد؟

#61 نرم افزار فایل های پشتیبان را در کجا و با چه نامی ذخیره می کند ؟

#62 کدام یک از عملیات زیر بروی حساب ها تاثیر نمی گذارد ؟

#63 کدام مورد جزء امکانات افزونه تعمیرات و خدمات نمی باشد ؟

#64 برای شروع کار با نرم افزار های حسابداری چه اطلاعاتی را باید داشت ؟

#65 آیا می توان در نرم افزار های حسابداری به اطلاعات تاریخی قبل از تاریخ روز دست پیدا کرد ؟

#66 در صورتی که بخواهیم کالاهایی را که قبل از شروع به استفاده از نرم افزار فروخته ایم و فاکتور فروش آنها در سیستم ثبت نشده است از مشتری پس بگیریم ، چه میکنیم ؟

#67 ثبت چک اول دوره ی در یافتی و برگشت چک اول دوره ی پرداختی به ترتیب چه تاثیری برو ی حساب اشخاص دارد ؟

#68 برای ثبت چکی که ما از مشتری در ازای فروش دریافت کرده ایم از کدام قسمت نرم افزار می توان استفاده کرد ؟

#69 چگونه می توان چک پرداختی را ویرایش کرد ؟

#70 تعدادی کالا از مغازه به سرقت رفته است ، چگونه باید در نرم افزار ثبت شود ؟

#71 برای ثبت تولیدی که رابطه ی مشخصی بین مواد اولیه و کالای تولیدی وجود ندارد از کدام مورد استفاده می کند ؟

#72 میزان حقوق پایه که به کارگران می دهیم در کدام قسمت افزونه حقوق و دستمزد مشخص می شود ؟

#73 برای اصلاح موجودی کالاها براساس اطلاعات درست در یک زمان خاص از کدام گزینه استفاده می شود بهتره ؟

#74 برای ثبت استهلاک برای دارایی ثابت در نرم افزار چه زیر بسته ایی را پیشنهاد می کنید ؟

#75 برای مشاهده ی صورت عملکرد مجموعه به کدام قسمت در منوی حسابداری می توان مراجعه کرد ؟

#76 برای نوشتن دفاتر حسابداری برای تحویل به اداری مالیات از کدام قسمت نرم افزار باید استفاده کرد ؟

پایان آزمون

 

کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.