amoozeshe-omoomi

دوره ی مجازی آموزش عمومی نرم افزار

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[50 :میانگین 3.8 :مجموع] در صورتی که می خواهید تازه با نرم افزار حسابداری محک شروع به کار نمایید، حتما این فیلم را مشاهده نمایید در این فیلم بخش های کلی و پرکاربرد نرم افزار آموزش داده می شود و از بسیاری از اشتباهات کاربری جلوگیری خواهد کرد.    …