سطح تسلط

به آزمون پرسنلی محک خوش آمدید.
لطفا مشخصات خود را وارد کرده و آزمون را شروع کنید.

نام و نام خانوادگی
1.

کدام گزینه در رابطه با دفتر معین صحیح است؟

2.

برای اصلاح موجودی کالاها براساس اطلاعات درست در یک زمان خاص از کدام گزینه استفاده می شود بهتره ؟

3.

تعریف گروه های حساب در بخش ……. انجام می گیرد.

4.

چک های اول دوره در بخش …… ثبت می گرد

5.

برای ثبت استهلاک برای دارایی ثابت در نرم افزار چه زیر بسته ایی را پیشنهاد می کنید ؟

6.

تعدادی کالا از مغازه به سرقت رفته است ، چگونه باید در نرم افزار ثبت شود ؟

7.

پیامک های عملیاتی شامل کدام مورد نیست؟

8.

صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت‌های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می‌دهد کدام است؟

9.

جهت جستجوی پیشرفته در نرم افزار از کدام کلید های ترکیبی میانبر استفاده می کنیم؟

10.

برای شروع کار با نرم افزار های حسابداری چه اطلاعاتی را باید داشت ؟

11.

برای شروع به کار با نرم افزار حسابداری به کدام یک از موارد زیر نیاز نداریم ؟

12.

برای ثبت چکی که ما از مشتری در ازای فروش دریافت کرده ایم از کدام قسمت نرم افزار می توان استفاده کرد ؟

13.

برای بدهکار یا بسانکار کردن حساب اشخاص از کدام گزینه استفاده می شود؟

14.

 جهت تنظیم ساعت ورود و خروج پرسنل از کدام قسمت افزونه حقوق و دستمزد اقدام میکنیم؟

15.

صورت وضعیت مالی یک موسسه در یک تاریخ مشخص و معین که دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه را مشخص می‌کند.

16.

اگر کالایی بعنوان اشانتیون وارد انبار شود برای ثبت از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

17.

نرم افزار فایل های پشتیبان را در کجا و با چه نامی ذخیره می کند ؟

18.

آیا می توان در نرم افزار های حسابداری به اطلاعات تاریخی قبل از تاریخ روز دست پیدا کرد ؟

19.

جزئیات کالا در نرم افزار شامل کدامیک از موارد نمی شود؟

20.

 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

21.

حساب‌های …………. حساب‌هایی می‌باشند که در پایان دوره مالی مانده آن‌ها صفر نمی‌شود بلکه به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد؟

22.

ثبت چک اول دوره ی در یافتی و برگشت چک اول دوره ی پرداختی به ترتیب چه تاثیری برو ی حساب اشخاص دارد ؟

23.

برای مشاهده ی صورت عملکرد مجموعه به کدام قسمت در منوی حسابداری می توان مراجعه کرد ؟

24.

 کدام گزینه جز امکانات افزونه سفارش گیر همراه نمی باشد؟

25.

برگشت ار فروش و تخفیفات، و تخفیفات نقدی خرید به ترتیب دارای چه ماهیتی هستند؟

26.

 کدام گزینه جز امکانات افزونه سامانه فروش نمی باشد؟

27.

اگر کالایی در انبار موجودی از بین برود یا کسری کالا در انبار داشته باشیم برای ثبت کالا از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

28.

 افزونه ای که برای پخش های مویرگی و پخش های کالا طراحی شده است ؟

29.

اطلاعات خانواده پرسنل در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

30.

کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟


کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.