سطح مقدماتی

به آزمون پرسنلی محک خوش آمدید.
لطفا مشخصات خود را وارد کرده و آزمون را شروع کنید.

نام و نام خانوادگی
1.

امکان ثبت عملیات با استفاده از سایر پول ها در افزونه …… وجود دارد.

2.

افزونه کالر آیدی دارای کدام مزیت نیست ؟

3.

تفکیک هزینه و درآمدها در قالب چند مجموعه مجزا از امکانات این افزونه است؟

4.

 ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات، ثبت اطلاعات حسابداری اموال عمر مفید و استهلاک انباشته از امکانات این افزونه میباشد.

5.

افزونه ای به جهت افزایش سرعت هنگام فروش و یا انتخاب کالا در فروشگاه ؟

6.

کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

7.

سری تجاری – تولیدی نرم افزار شامل چند سطح می باشد؟

8.

 کدام گزینه جز امکانات افزونه سامانه فروش نمی باشد؟

9.

 کدام گزینه جز امکانات افزونه سفارش گیر همراه نمی باشد؟

10.

ثبت احکام کارگزینی در این افزونه انجام می شود؟

11.

ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره مربوط به امکانات کدام افزونه می باشد؟

12.

 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

13.

قابلیت ثبت همزمان اطلاعات توسط چند کامپیوتر در نرم افزار از امکانات افزونه ….. است.

14.

افزونه ای که بین اطلاعات سایت و نرم افزار حسابداری ارتباط برقرار می کند چه نام دارد؟

15.

کدام گزینه جز امکانات افزونه دارایی ثابت نمی باشد؟

16.

ثبت شماره اندیکاتوری مربوط به کدام افزونه است؟

17.

امکان شیفت بندی، ثبت سفارش میز، مدیریت پیک و بیرون بر از امکانات افزونه …… می باشد

18.

کدام گزینه جز امکانات افزونه سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه نمی باشد؟

19.

ارجاع نامه در کدام افزونه انجام می گیرد؟

20.

سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.


کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.