سطح مقدماتی

به آزمون پرسنلی محک خوش آمدید.
لطفا مشخصات خود را وارد کرده و آزمون را شروع کنید.

نام و نام خانوادگی
1.

 اطلاعات اشخاص در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

2.

افزونه ای که بین اطلاعات سایت و نرم افزار حسابداری ارتباط برقرار می کند چه نام دارد؟

3.

 افزونه ای که برای پخش های مویرگی و پخش های کالا طراحی شده است ؟

4.

سری تجاری – تولیدی نرم افزار شامل چند سطح می باشد؟

5.

کدام مورد از قابلیت های افزونه تولید نیست ؟

6.

 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

7.

افزونه کالر آیدی دارای کدام مزیت نیست ؟

8.

جهت ثبت مشخصات کارمندان از کدام افزونه استفاده می کنیم؟

9.

سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.

10.

کدام گزینه جز امکانات افزونه دارایی ثابت نمی باشد؟

11.

تفکیک هزینه و درآمدها در قالب چند مجموعه مجزا از امکانات این افزونه است؟

12.

ثبت احکام کارگزینی در این افزونه انجام می شود؟

13.

ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره مربوط به امکانات کدام افزونه می باشد؟

14.

امکان شیفت بندی، ثبت سفارش میز، مدیریت پیک و بیرون بر از امکانات افزونه …… می باشد

15.

محاسبه فرمول های ثابت و متغیر جهت ساخت هر وسیله ای در کدام بخش نرم افزار موجود دارد؟

16.

قابلیت ثبت همزمان اطلاعات توسط چند کامپیوتر در نرم افزار از امکانات افزونه ….. است.

17.

ثبت شماره اندیکاتوری مربوط به کدام افزونه است؟

18.

امکان ثبت عملیات با استفاده از سایر پول ها در افزونه …… وجود دارد.

19.

کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

20.

قابلیت ثبت اطلاعات سایر شرکت ها در یک سیستم از امکانات افزونه …… است.


کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.