گزارشات نرم افزار محک

آموزش خلاصه کاردکس در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[6 :میانگین 4 :مجموع]   گزارش کلی ورود و خروج کالا (خلاصه کاردکس) در این بخش از نرم افزار می توانید خلاصه ورود و خروج کالاها را در انبار به تفکیک موجودی ریالی و مقداری مشاهده نمایید. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي…

بیشتر بخوانید