برگشت از فروش در نرم افزار حسابداری محک

برگشت از فروش در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 1.7 :مجموع] متون آموزش برگشت از فروش برگشت از فروش وقتی استفاده می شود که کالای فروش رفته پس داده می شود و کالا به موجودی انبار اضافه می شود. این لیست کلیه برگشت از فروش های ثبت شده را نمایش می دهد، همچنین برای ثبت برگشت از…

مشخصات کاربر در نرم افزار حسابداری محک‌ ( ویژه بسته هایی که فقط یک کاربر دارند )

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[7 :میانگین 4 :مجموع]فیلم آموزشی مشخصات کاربر در نرم افزار حسابداری محک متون آموزش مشخصات کاربر در نرم افزار حسابداری محک   این امکان بیشتر برای سری هایی از نرم افزار استفاده می شود که تنها امکان یک کاربر در نرم افزار را دارند مانند سری عمومی فروشگاهی و امکان…