صورتحساب سود و زیان در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 2.3 :مجموع]صورتحساب سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری را طی دوره مالی نشان می‌دهد از اینرو به این گزارش مالی صورت عملکرد مالی هم گفته می شود . زیرا در این گزارش درآمدهای شخصیت حسابداری با…

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[13 :میانگین 3.1 :مجموع]  متون کامل آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت کلیه چک های دریافتی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های دریافتی ثبت شده در نرم افزار را وصول کنید ، برگشت بزنید ، به…

چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[8 :میانگین 4.6 :مجموع]    متون کامل آموزشی چک های دریافتی اول دوره چک های دریافتی از این بخش برای ثبت , ویرایش و حذف چک های دریافتی اول دوره استفاده می شود .   نحوه دسترسی به بخش چک های دریافتی اول دوره  را در زیر مشاهده می کنید:…

چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[6 :میانگین 4.7 :مجموع]فیلم آموزش چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت چک های پرداختی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های پرداختی را پاس، برگشت و…

چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک

چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 2.3 :مجموع]  فیلم آموزشی چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای ثبت , ویرایش و حذف چک های پرداختی اول دوره استفاده می شود . برای دسترسی…

اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[18 :میانگین 3.4 :مجموع]این بخش از نرم افزار بیشتر مورد استفاده ی حسابداران و مدیران مالی قرار می گیرد , زیرا به اطلاعات کامل حسابداری نیاز دارد . با استفاده از اسناد حسابداری کاربر می تواند تمامی عملیاتی که به صورت اتومات در سیستم ثبت می شود را به صورت…