صورتحساب سود و زیان در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 2.3 :مجموع]صورتحساب سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری را طی دوره مالی نشان می‌دهد از اینرو به این گزارش مالی صورت عملکرد مالی هم گفته می شود . زیرا در این گزارش درآمدهای شخصیت حسابداری با…

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[13 :میانگین 3.1 :مجموع]  متون کامل آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت کلیه چک های دریافتی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های دریافتی ثبت شده در نرم افزار را وصول کنید ، برگشت بزنید ، به…