چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزش چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک 

متون آموزش کامل چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

از این بخش برای مدیریت چک های پرداختی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های پرداختی را پاس، برگشت و یا عودت دهید.

برای دسترسی به چک های پرداختی سه راه در نرم افزار وجود دارد :

چک های پرداختی محک  انتخاب چک های پرداختی ، از زبانه عملیات در منوهای بالای نرم افزار .

چک های پرداختی محک استفاده از کلید میانبر F7 در میز کار .
چک های پرداختی محک استفاده از جعبه جادویی (Ctrl+space) و جستجوی چک های پرداختی و انتخاب آن .

بعد از ورود به چک های پرداختی با استفاده از هر یک از روش های بالا ، فرم زیر برای شما نمایش داده می شود و شما می توانید با استفاده کلید های کاربردی در پایین فرم ، وضعیت چک های پرداختی را تغییر بدهید .

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_1.jpeg

 

معرفی امکانات چک های پرداختی :

 • جستجو در لیست

از قسمتی که در بالای فرم قرار گرفته است می توانید برای جستجو ساده و پیشرفته در چک های پرداختی استفاده کنید .

چک های پرداختی محک با زدن تیک هر کدام از گزینه های تاریخ ، کد و مبلغ می توانید بر اساس این موارد لیست را فیلتر کنید.

 • زبانه کلیه چک ها

در این زبانه لیست کلیه چک های پرداختی را بدون در نظرگرفتن وضعیت آنها مشاهده می کنید .

 • زبانه عودت شده از مشتری

این زبانه چک هایی را که دریافت کننده آنرا به شما عودت داده نمایش داده می شود .

 • زبانه چک های اول دوره

این زبانه چک های پرداختی اول دوره را شامل می شود ، زمانی که شما بروی این زبانه قرار می گیرید امکان ثبت ، ویرایش و حذف چک های پرداختی برای شما امکان پذیر می شود .

برای آشنایی بیشتر با این قسمت به آموزش چک های پرداختی اول دوره مراجعه نمایید .

 • زبانه پاس شده

در این زبانه لیست چک های پرداختی پاس شده مشاهده می شود .

 • زبانه برگشتی

در این زبانه لیست چک های پرداختی برگشت خورده مشاهده می شود .

 • زبانه موعد پرداخت

در این زبانه لیست چک های پرداختی که تاریخ پاس شدن آنها فرا رسیده باشد را می توانید مشاهده کنید .

 • زبانه ابطال شده

در این زبانه چک های پرداختی را که ابطال کرده باشید مشاهده می کنید.

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_5.png برای ابطال چک ها ابتدا باید آنها را عودت دهید یعنی چکی که صادر شده باشد تا زمانی که عودت از مشتری نشده باشد را نمی توانید باطل کنید.

 • زبانه صادر شده

در این زبانه کلیه چک های پرداختی که صادر شده باشند و هنوز پاس نشده و یا عودت و برگشت بخورده ، نمایش داده می شود.

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_5.png در قسمت پائین فرم چک های پرداختی بخشی وجود دارد که می توانید گردش چک های پرداختی را در همین لیست مشاهده کنید برای این کار  می توانید با استفاده از کلید (Alt+1) مانند شکل زیر عدم نمایش یا نمایش گردش را تغییر بدید  .

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_3.jpeg

توضیح دکمه های کاربردی چک های پرداختی

چک های پرداختی محک چک های اول دوره جدید

برای مدیریت چک های پرداختی اول دوره از این گزینه استفاده می شود .

برای آموزش کامل به لینک زیر مراجعه نمایید :

چک های پرداختی محک ویرایش

برای ویرایش چک های پرداختی از دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_4.jpeg استفاده می شود، با زدن این دکمه فرم چک های پرداختی باز می شود و شما می توانید تاریخ آنرا ویرایش کنید .

برای ویرایش مبلغ چک باید به سند پرداخت آن مراجعه کنید .

 

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__463_3.pngبازبینی

برای بازبینی چک های پرداختی از دکمه  C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_5.jpeg استفاده می شود، با زدن این دکمه فرم چک های پرداختی در حالت بازبینی باز می شود و کاربر فقط می تواند اطلاعات را مشاهده نماید و امکان ویرایش آن را به هیچ وجه ندارد .

 

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__463_3.pngگردش چک های پرداختی

این فرم گردش چک های پرداختی را بصورت کلی نمایش می دهد . در این فرم می توانید خلاصه ای از وضعیت چک پرداخت شده را در تاریخ های مختلف بصورت یک گزارش مشاهده و پرینت بگیرید. ( عملیات های مختلفی که در تاریخ های مختلف صورت گرفته است برای مثال صدور چک ، پاس شدن ، عودت و … )

برای استفاده از گردش چک های پرداختی کافیست بروی دکمه گردش کلیه چک ها F2 استفاده کنید ، با زدن این دکمه فرمی مانند زیر برای شما باز می شودو می توانید با جستجو کردن شماره چک تمام گردش آن را مشاهده نمایید .

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__292_4.jpeg

C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__463_3.pngپاس شدن

برای اینکه یکی از چک های پرداختی را پاس کنید پس از این که آن چک را انتخاب کردید , دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_7.jpeg را بزنید .

با زدن این دکمه صفحه پاس شدن چک باز می شود که پس از تأیید، عملیات تمام شده و چک به زبانه چک های پاس شده اضافه می شود و مبلغ آن از بانک صادر کننده کم می شود .

 

چک های پرداختی محک برگشت چک

چنانچه بخواهید چکی را که برگشت خورده است در سیستم ثبت کنید باید پس از انتخاب چک مورد نظر دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_8.jpeg  را بزنید تا فرم برگشت چک باز شده و پس از تأیید چک به زبانه برگشت خورده اضافه می شود و مبلغ چک در حساب دریافت کننده بستانکار می شود.

تأیید عملیات های چک های پرداختی

کلیه عملیات هائی که می توان نسبت به چک های پرداختی انجام داد اعم از پاس کردن، برگشت چک، عودت از مشتری، و ابطال نیازمند یک عملیات تأیید است که نمونه ای از فرم تأیید عملیات را در شکل شماره یک مشاهده می کنید.

چک های پرداختی محک

 • تاریخ

در این فرم تاریخ انجام عملیات مشخص می شود که بصورت پیش فرض تاریخ روز انتحاب شده است .

 • محل چک

محل نگه داری چک که می تواند گاو صندوق، منزل، محل کار و یا هر آیتم دیگری باشد انتخاب می شود.

 • تأیید عملیات

برای تأیید عملیات از گزینه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__453_2.jpeg  استفاده کنید.

 • عدم تأیید

در صورتی که از انجام عملیات صرفه نظر کرده باشید می توانید از گزینه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__453_3.jpeg  در صفحه کلید خود استفاده کنید.

 

چک های پرداختی محک در عملیات های مختلف در چک های دریافتی اسم فرمی که برای تأیید عملیات مورد استفاده قرار می گیرد تغییر خواهد کرد ولی نحوه کارکرد آنها به یک شکل خواهد بود.

چک های پرداختی محک عودت از مشتری

چک هایی که صادر شده اند و سپس پس گرفته شده باشند را توسط  گزینه می توانید در سیستم ثبت کنید ، پس از زدن دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_9.jpeg فرم عودت از مشتری باز می شود و باید عملیات تأیید را انجام دهید.

چک های پرداختی محک اصلاحیه چک

با استفاده از دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_10.jpeg میتوان هریک از عملیات های انجام شده روی چک را اصلاح و به وضعیت قبل تبدیل کنید ، هنگام زدن این دکمه پیغامی جهت تأیید صادر می شود و پس از تأیید چک به وضعیت قبل باز می گردد.

چک های پرداختی محک ابطال چک

برای باطل کردن چک های پرداختی از دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_11.jpeg استفاده می شود و پس از باز شدن پنجره تایید عملیات و تأیید کردن عملیات چک صادر شده باطل می شود .

برای باطل کردن چک حتما باید عودت از مشتری صورت گرفته باشد.

چک های پرداختی محک پیش نمایش لیست

با زدن دکمه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_7.png  لیست چک های انتخاب شده به حالت پیش نمایش می روند و شما می توانید آنها را پرینت بگیرید .

 

چک های پرداختی محکچاپ چک

برای چاپ کردن برگه چک از  گزینه C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_12.jpeg استفاده می شود . و پس از انتخاب آن فرم چاپ چک باز خواهد شد. برای آموزش نحوه ی کار با چاپ چک می توانید آموزش آنرا در http://help.mahaksoft.com مشاهده نمایید .

 

چک های پرداختی محک دسته چک

با انتخاب گزینهC:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_13.jpeg فرم لیست دسته چک ها برای شما باز خواهد شد .

شما می توانید برای مشاهده ی آمورش این بخش از http://help.mahaksoft.com استفاده کنید .

چک های پرداختی محک خروج

برای خروج از فرم از گزینه  C:\Users\a.esmaeili\Desktop\html.edit - backup - Copy\image\part_cat__392_8.png(Esc) استفاده می شود.

 

۰ پاسخ به "چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک"

  ارسال یک پیام

  کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.