کمسیون پرسنلی – سطح مقدماتی

Results

#1 عملیات چک های دریافتی و پرداختی مربوط به کدام بخش از نرم افزار می باشد؟

#2 حواله انبار در کدام یک از بخش های نرم افزار وجود دارد؟

#3 تعریف گروه های حساب در بخش ……. انجام می گیرد.

#4 ترازنامه در کدام بخش نرم افزار وجود دارد؟

#5 سری تجاری – تولیدی نرم افزار شامل چند سطح می باشد؟

#6 چک های اول دوره در بخش …… ثبت می گردد

#7 اطلاعات اشخاص در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

#8 افزونه ای که نمایش یک پرونده کامل از فرد تماس گیرنده را در هنگام تماس نشان می دهد چه نام دارد؟

#9 افزونه ای که بین اطلاعات سایت و نرم افزار حسابداری ارتباط برقرار می کند چه نام دارد؟

#10 افزونه ای به جهت افزایش سرعت هنگام فروش و یا انتخاب کالا در فروشگاه ؟

#11 امکان شیفت بندی، ثبت سفارش میز، مدیریت پیک و بیرون بر از امکانات افزونه …… می باشد

#12 افزونه ای که برای پخش های مویرگی و پخش های کالا طراحی شده است ؟

#13 کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

#14 تفکیک هزینه و درآمدها در قالب چند مجموعه مجزا از امکانات این افزونه است؟

#15 ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات، ثبت اطلاعات حسابداری اموال عمر مفید و استهلاک انباشته از امکانات این افزونه میباشد.

#16 ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره مربوط به امکانات کدام افزونه می باشد؟

#17 امکان ثبت عملیات با استفاده از سایر پول ها در افزونه …… وجود دارد.

#18 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

#19 قابلیت ثبت همزمان اطلاعات توسط چند کامپیوتر در نرم افزار از امکانات افزونه ….. است.

#20 قابلیت ثبت اطلاعات سایر شرکت ها در یک سیستم از امکانات افزونه …… است.

#21 کدام گزینه جز امکانات افزونه سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه نمی باشد؟

#22 کدام گزینه جز امکانات افزونه سامانه فروش نمی باشد؟

#23 کدام گزینه جز امکانات افزونه سفارش گیر همراه نمی باشد؟

#24 کدام گزینه جز امکانات افزونه دارایی ثابت نمی باشد؟

#25 سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.

#26 محاسبه فرمول های ثابت و متغیر جهت ساخت هر وسیله ای در کدام بخش نرم افزار موجود دارد؟

#27 ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ترازنامه و سود و زیان اول دوره در کدام قسمت نرم افزار وجود دارد؟

#28 تعریف چند صندوقی در کدام یک از سطوح سری عمومی وجود دارد؟

#29 تعریف کالا در کدام قسمت نرم افزار انجام می شود؟

#30 برای بدهکار یا بسانکار کردن حساب اشخاص از کدام گزینه استفاده می شود؟

#31 جهت ثبت مشخصات کارمندان از کدام افزونه استفاده می کنیم؟

#32 ثبت احکام کارگزینی در این افزونه انجام می شود؟

#33 اطلاعات خانواده پرسنل در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

#34 ثبت شماره اندیکاتوری مربوط به کدام افزونه است؟

#35 ارجاع نامه در کدام افزونه انجام می گیرد؟

#36 جهت ورود یه سیستم نرم افزار بصورت پیش فرض چه رمزی را وارد می کنیم

#37 به قیمت یک وسیله بعد از پایان عمر مفید آن چه می گویند؟

#38 جهت جستجوی پیشرفته در نرم افزار از کدام کلید های ترکیبی میانبر استفاده می کنیم؟

#39 جهت جستجوی سریع در تمام قسمت های نرم افزار از کلید های ترکیبی …….. استفاده می شود.

#40 کدام مورد از قابلیت های افزونه تولید نیست ؟

#41 افزونه کالر آیدی دارای کدام مزیت نیست ؟

#42 در افزونه چاپ بارکد کدام امکان وجود ندارد ؟

#43 برای ثبت چکی که ما از مشتری در ازای فروش دریافت کرده ایم از کدام قسمت نرم افزار می توان استفاده کرد ؟

#44 برای ثبت تولیدی که رابطه ی مشخصی بین مواد اولیه و کالای تولیدی وجود ندارد از کدام مورد استفاده می کند ؟

#45 برای ثبت استهلاک برای دارایی ثابت در نرم افزار چه زیر بسته ایی را پیشنهاد می کنید ؟

پایان آزمون
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.