آزمون آنلاین پرسنلی

به آزمون پرسنلی محک خوش آمدید.
لطفا مشخصات خود را وارد کرده و آزمون را شروع کنید.

نام و نام خانوادگی
1.

تعریف گروه های حساب در بخش ……. انجام می گیرد.

2.

صورتحسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت‌های مالی یک واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی نشان می‌دهد کدام است؟

3.

سری…… نرم افزار جهت کسب و کارهای کوچک و متوسط و سری …… نرم افزار جهت کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشد.

4.

کدام گزینه جز امکانات افزونه دارایی ثابت نمی باشد؟

5. مانده کدامیک از حسابهای زیرهم در قسمت سود و زیان و هم در قسمت ترازنامه نشان داده میشود؟
6.

 افزونه ای که به کاربر خود گزارشات متنوع، زیبا و مقایسه ای می دهد چه نام دارد؟

7.

محاسبه فرمول های ثابت و متغیر جهت ساخت هر وسیله ای در کدام بخش نرم افزار موجود دارد؟

8.

کدام گزینه از چپ به راست معادله اصلی حسابداری را نشان می‌دهد؟

9.

پیامک های عملیاتی شامل کدام مورد نیست؟

10.

سری تجاری – تولیدی نرم افزار شامل چند سطح می باشد؟

11.

حواله انبار به چه منظور تهیه می گردد؟

12.

کدام مورد جزء امکانات افزونه تعمیرات و خدمات نمی باشد ؟

13.

کدامیک از افزونه ها امکان خروجی دیسکت بیمه و بانک و دارایی را دارد؟

14.

 اطلاعات اشخاص در کدام قسمت نرم افزار ثبت می گردد؟

15.

برای اصلاح موجودی کالاها براساس اطلاعات درست در یک زمان خاص از کدام گزینه استفاده می شود بهتره ؟

16.

برای بدهکار یا بسانکار کردن حساب اشخاص از کدام گزینه استفاده می شود؟

17.

ارجاع نامه در کدام افزونه انجام می گیرد؟

18.

در افزونه چاپ بارکد کدام امکان وجود ندارد ؟

19.

اگر کالایی در انبار موجودی از بین برود یا کسری کالا در انبار داشته باشیم برای ثبت کالا از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

20.

برای شروع کار با نرم افزار های حسابداری چه اطلاعاتی را باید داشت ؟

21.

ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ترازنامه و سود و زیان اول دوره در کدام قسمت نرم افزار وجود دارد؟

22.

مانده «حساب برداشت» در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل و بسته می‌شود؟