• 0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    دستگاه های کارت خوان این بخش از نرم افزار امکان تعریف دستگاه های کارت خوان را به کاربران خود می…

    خصوصی