آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[8 :میانگین 3.9 :مجموع]     در این فرم لیست تمام بانک هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بانک ها و برخی عملیات برای کاربر وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد: انتخاب…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند منوی جادویی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]با استفاده از این ترفند آموزشی شما می توانید در هر کجای نرم افزار که باشید بخش مورد نظرتان را جستجو و آن را باز کنید مثلا اگر در اسناد حسابداری هستید می توانید با جستجوی گزارش فروش این بخش را همان لحظه بازکنید.