ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند برچسب گذاری در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]با استفاده از این ترفند آموزشی شما می توانید برای کالاها و اشخاص در نرم افزار برچسب های مختلف رنگی با عنوان و رنگ مخصوص ایجاد کرده و به آن ها تگ نمایید و با استفاده از این برچسب ها (تگ ها) گزارشات مورد نیاز خود را…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند سهامداران در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]با استفاده از این ترفند شما می توانید شرکا یا سهامداران شرکت را با درصد سهم هریک از آن ها در شراکت کسب و کار خود در سیستم تعریف نمایید و در لحظه سود هریک از شرکا را مشاهده کرده و مانده ی نهایی جهت پرداخت سود…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند لیست سفارشات در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 3 :مجموع]در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه سفارشات مشتریان را در سیستم حسابداری خود ثبت نمایید و بعد از آماده شدن کل یا بخش از سفارش آن را برای مشتری خود فاکتور کرده و در لحظه میزان سفارشاتی که باقی مانده را مشاهده…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند گزارشات نموداری در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه گزارشات مختلف سیستم حسابداری خود را مانند گزارش فروش به صورت نموداری تبدیل کرده و آن ها را مشاهده و چاپ نمایید.  

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند ایجاد میزکار دلخواه در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]با استفاده از این ترفند شما می توانید منوهای پر کاربرد از جمله فاکتور فروش و خرید و… را در میزکار خود قرار داده و آن ها را به شکلی که تمایل دارید دسته بندی نمایید تا دسترسی آن ها برای شما آسان تر شود.  

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تعیین طرف حساب در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]با استفاده از این ترفند شما می توانید برای یک فاکتور فروش علاوه بر مشتری یک شخص دیگر را نیز به عنوان طرف حساب مشخص نمایید. این کار به شما کمک می کند تا در فروشگاه ها نیاز به ثبت مشتریان نقدی و گذری در سیستم حسابداری…