ویدئو های آموزشی -نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزش بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم آموزشی نحوه ی بستن سال مالی سری ۷ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است .       در صورتی که در بستن سال مالی , مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به…

آموزش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک

در این فیلم روش بستن سال مالی سری ۸ نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است . در صورتی که در بستن سال مالی مشکلی داشتید می توانید با استفاده از مرکز خدمات پشتیبانی تیکت سال مالی برای همکاران پشتیبانی ارسال بفرمایید تا بررسی انجام شود و به شما در رفع مغایرت کمک کنند .…

راه حل رفع مغایرت شماره 41 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در جزییات اسناد حسابداری»

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 4 :مجموع]     راه حل رفع مغایرت شماره 41 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در جزییات اسناد حسابداری» در سال مالی , در این فیلم روش حل مغایرت شماره 41 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است.  

راه حل رفع مغایرت شماره 47 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه عملیات چک های دریافتی»

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]     راه حل رفع مغایرت شماره 47 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه عملیات چک های دریافتی» در سال مالی در این فیلم روش حل مغایرت شماره 47 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است.  

راه حل رفع مغایرت شماره 48 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه چک های پرداختی»

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 2 :مجموع]     راه حل رفع مغایرت شماره 48 « آموزش رفع مغایرت تاریخ نامعتبر در تاریخچه چک های پرداختی» در سال مالی در این فیلم روش حل مغایرت شماره 48 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است.

آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[16 :میانگین 3.7 :مجموع]       در این فرم لیست هزینه هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی هزینه ها وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:  نحوه دسترسی انتخاب هزینه…