7-be-8

انتقال اطلاعات از سری 7 به سری 8 نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 5 :مجموع]از جمله امکانات نرم افزار حسابداری محک در تغییر سری نرم افزار از سری قدیمی ( سری ۷ ) به سری جدید ( سری ۸ ) امکان انتقال اطلاعات و مانده ها از سری ۷ به سری ۸ می باشد . با این کار نرم افزار به…