ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند بارکد فرمولی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 2.3 :مجموع]در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه می توان بارکدهای وزنی که توسط ترازو چاپ می شود را در سیستم تنظیم و با استفاده از بارکدخوان کالاها را در فاکتور فروش ثبت نمایید.