gheire-faal-sazi

آموزش غیرفعالسازی قفل نرم افزاری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[19 :میانگین 2.4 :مجموع]هر قفل نرم افزار حسابداری محک قابلیت فعالسازی و استفاده بروی یک سیستم را دارا می باشد و در صورتی که کاربر تمایل داشته باشد نرم افزار را بروی سیستم دیگری فعالسازی نماید باید قفل نرم افزار را بروی سیستم قبلی غیرفعال نموده و بروی سیستم جدید…